ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโนนแคน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 329
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์ Organic Thailand
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

46 หมู่16 ตำบลโนนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สอบถาม / โทร

คุณ นายกรุง ดวงเงิน / 0861084445

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน