กลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มนาแปลงใหญ่ดงครั่งใหญ่

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 374
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานเกษตร GAP ระบบ
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

35 ม.3 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

สอบถาม / โทร

คุณ นางกรรณิการ์ มิ่มา / 0611389279

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน