กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์บ้านโคกโพธิ์

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 125.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

181/1 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายประสิทธิ์ ฤทธิ์ทอง / 087-391-5711

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน