กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแม่บ้านข้าวสังข์หยดวังจระเข้

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 23
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 90
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

37 ม.5 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายเปลื้อง ชูคง / 0896592537

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน