กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์ท้องนาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกทรายผ่อง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 95.6
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 15
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

305 ม.3 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายบุญจริง หนูจีนเส้ง / 081-6180285

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน