วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว-มวลชน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 103
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

73 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นายจบ ขุนทอง / 083-1922502

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน