วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทราย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 430
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 36
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

129 ม.11 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สอบถาม / โทร

คุณ นางรัตนา ธาระมนต์ / 083-3618936

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน