วิสาหกิจชุมชนบ้านคูดินทรายรายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID

ที่อยู่

129 ม.11 ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง