กลุ่มข้าวเหนียวเขาวงตำบลสงเปลือย (GAP)รายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายทองสุข หาศิริ 0807335595

ที่อยู่

ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
300 30 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง