วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนตำบลโคกจาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1070
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 65
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

36 ม.2 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สอบถาม / โทร

คุณ อินทรีย์ /

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน