กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวชุมชนหมู่ 2 บ้านเกาะสะท้อน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 130.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมกระดังงา

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ 2 ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ / 086-9554126

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน