กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์การปลูกข้าวพื้นเมืองนาปะขอ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 54
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสังข์หยดพัทลุง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

66 หมู่ 44 ตำบล นาปะขอ อำเภอ บางแก้ว จังหวัด พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวธิดา คงอาสา / 082-8229404

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน