กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี(GAP)รายละเอียดกลุ่ม

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี ผลิตข้าวอัลฮัมดูลิลละห์ ซึ่งถือเป็นข้าวพื้นเมืองที่มีรสอร่อย มีคุณค่าทางอาหารมากมาย "ทัั้งอิ่มนาน ทำงานทน"รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายบูกาเส็ม กรมเมือง 091-9809224 0919809224

ที่อยู่

216 หมู่ 3 ตำบล เกตรี อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
500 30 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง