กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวเพื่อสุขภาพเพชรบุรี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 459.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 40
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวสังข์หยด
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

15/1 หมู่ 1 ตำบล ท่าแร้ง อำเภอ บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี

สอบถาม / โทร

คุณ นายพงษ์สกร สบู่ม่วง / 092-2579987

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน