กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 358
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

46 หมู่ 11 ตำบล ทุ่งพุง อำเภอ หนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวจินดารัตน์ วัดแป้น / 084-8198911

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน