วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวอินทรีย์บ้านหนองแว่น

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 485
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวปิ่นเกษตร
  • ข้าวหอมชลสิทธิ์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

30 หมู่ 9 ตำบล บ่อย่าง อำเภอ สว่างอารมย์ จังหวัด อุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นางประไพรศรี หมั่นเขตรกิจ / 089-9612660

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน