วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝางรายละเอียดกลุ่ม

กลุ่มของเราผลิตข้าวหอมมะลิ105 และยังมีส่วนของข้าวมาตรฐานอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว อีกทั้งทางกลุ่มยังผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์อุดรธานี


รายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายศิริศักดิ์ โลหิทัต 089-0924259, 063-9629916

ที่อยู่

175 หมู่ 3 ตำบล บ้านฝาง อำเภอ สระใคร จังหวัด หนองคาย

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
123 26 Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Link

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

15,000

ที่ตั้ง