กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลกุดปลาค้าว

เป็นกลุ่มที่ผลิตข้าวเหนียวกข6 GI ในอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในตำบลกุดปลาค้าว ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 31
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

58 หมู่ 2 ตำบล กุดปลาค้าว อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นางศุภาพิชญ็ พันลำ / 091-3708865, 080-028441

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน