กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ

image

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2557 และเมื่อปี 2558 ได้รับใบรับรองซึ่งครั้งนั้นมีสมาชิก 13 คน จากนั้นปี 2559ได้เข้าร่มโครงการนีชมาเกตและมีสมาชิก 30 คน
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP, GI
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมมะลิ
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

98 หมู่ 1 ตำบล หนองผือ อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์

สอบถาม / โทร

คุณ นายอดุลย์ ยุงรัมย์ / 0933804582

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / ID 98adun

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

Lasada Saeller Center
ด้านบน