กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 บ้านโคก หมู่ 2รายละเอียดกลุ่มรายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางยุพาพิน ศรียงยศ 084-9625351

ที่อยู่

36 หมู่ 2 ตำบล โคกจาน อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
3,000 236 GAP, Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

40

ที่ตั้ง