วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงรายละเอียดกลุ่มรายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายบุญมี สุระโคตร 082-3685152, 086-8754838

ที่อยู่

155 หมู่ 7 ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
720 30 IFOAM, EU, NOP, USDA

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Link

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

320,000

ที่ตั้ง