กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลหนองใหญ่รายละเอียดกลุ่มรายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายทองไสย พรจันทร์, นายไพโรจน์ มโนรัตน์ 087-8316459, 087-2322057

ที่อยู่

หมู่ ตำบล หนองใหญ่ อำเภอ เมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
504 68 Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

226,900

ที่ตั้ง