กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหมรายละเอียดกลุ่มรายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายไพฑูรย์ ฝางคำ 081-5793108, 089-2863429 [email protected]

ที่อยู่

20 หมู่ 7 ตำบล ผักไหม อำเภอ ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
613 68 GAP, Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Link

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

245,200

ที่ตั้ง