วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหนองบัวสร้าง

กลุ่มทำข้าวอินทรีย์ ทำข้าวพันธุ์ให้สมาชิกในชุมชน แปรรูปข้าวกล้องข้าวฮาง จมูกข้าว ทำปุ๋ยหมัก จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1055
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 44
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์, GAP, USDA
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

27 หมู่ 12 ตำบล อุ่มจาน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร

สอบถาม / โทร

คุณ นายหนูเพ็ญ นาโควงค์ / 085-7454955

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / 0857454955

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน