วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา(GAP)รายละเอียดกลุ่ม

เราเป็นกลุ่มเกษตรกร ทั้งเป็นผู้ปลูก ผู้ผลิต แปรรูป และทำการตลาด ได้รับมาตรฐาน GAP และ GI ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ โดยสายพันธุ์ข้าวที่เลือกผลิตได้แก่ ข้าวหอมมะลิ105 และข้าวกข6รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ข้าวบดจมูกข้าวชงพร้อมดื่ม

บรรจุ 400 กรัม ราคา 120 บาท

ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่

กก.ละ 90-100 บาท

ข้าวเหนียวฮาง กข.6

ราคา กก.ละ 80 บาท

ข้าวฮางงอกหอมมะลิ 105

ราคา กก.ละ 80 บาทข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางมะลิวัลย์ สารพัฒน์ 085-7601517 [email protected] 0857601517

ที่อยู่

41 หมู่ 5 ตำบล หนองลาด อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
251 30 GAP, GI, GMP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Linkที่ตั้ง