กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีนาหนองทุ่มรายละเอียดกลุ่ม

กลุ่มตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงเขาซึ่งมีดินที่อุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตข้าวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งพื้นที่ที่ปลูกข้าวถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกเป็นอย่างยิ่ง


รายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายสุรพงษ์ นิ่มสนิท 087-7789855 0877789855

ที่อยู่

334 หมู่ 7 ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
2,500 28 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

1,500,000

ที่ตั้ง