กลุ่มข้าวไทธาตุทอง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวไทธาตุทอง

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ไทธาตุทอง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 มีสมาชิกข้าวทั้งหมด 25 คน มีพื้นที่ 45 ไ่ร่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่กลุ่มจะขายเป็นข้าวเปลือก

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 54
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข69
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

502 หมู่ 1 ตำบล ธาตุทอง อำเภอ ภูเขียว จังหวัด ชัยภูมิ

สอบถาม / โทร

คุณ นายสุริยะ เพ็ชรเวียง / 099-5031210

อีเมล / ไลน์ไอดี

- / ฺBIGSURIYA

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน