กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวนรายละเอียดกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน ก่อตั้งเมื่อปี 2557 เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยดำเนินการในลักษณะการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวไร้ซ์เบอรี่ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ และได้ระดมหุ้นเพื่อซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และเครื่องซิลสูญญากาศ โดยจะสีและจำหน่ายเป็นข้าวกล้องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และรับจ้างสีข้าวให้กับผู้มาว่าจ้าง ซึ่งผลผลิตของสมาชิกส่วนใหญ่จะขายเป็นข้าวเปลือกให้กับโรงสีในอำเภอแก้งคร้อ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวภายในจังหวัดชัยภูมิ ส่วนข้าวกล้องจะจำหน่ายให้คนในชุมชนและขายส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สามสวนไม่ได้เน้นการสร้างผลกำไรเข้ากลุ่มเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างการเชื่อมโยงเกื้อกูลและซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     เกษตรกรจึงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นรายการสินค้าของกลุ่ม

ข้าวทับทิมชุมแพ

ข้าวเหนียวดำ

ข้าวมะลินิลสุรินทร์

ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวขาวดอกมะลิ 105ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางทองสุข ผลไทย 087-0104653 [email protected] 762522rek

ที่อยู่

26 หมู่ 14 ตำบล สามสวน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
319 27 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

4,000ที่ตั้ง