กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/

image

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน ก่อตั้งเมื่อปี 2557 เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยดำเนินการในลักษณะการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวไร้ซ์เบอรี่ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ และได้ระดมหุ้นเพื่อซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และเครื่องซิลสูญญากาศ โดยจะสีและจำหน่ายเป็นข้าวกล้องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และรับจ้างสีข้าวให้กับผู้มาว่าจ้าง ซึ่งผลผลิตของสมาชิกส่วนใหญ่จะขายเป็นข้าวเปลือกให้กับโรงสีในอำเภอแก้งคร้อ และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวภายในจังหวัดชัยภูมิ ส่วนข้าวกล้องจะจำหน่ายให้คนในชุมชนและขายส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งซื้อ การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์สามสวนไม่ได้เน้นการสร้างผลกำไรเข้ากลุ่มเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างการเชื่อมโยงเกื้อกูลและซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง     เกษตรกรจึงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 249.5
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 27
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข69
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวเหนียวดำ
  • ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

26 หมู่ 14 ตำบล สามสวน อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ

สอบถาม / โทร

คุณ นางทองสุข ผลไทย / 087-0104653

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] / 762522rek

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน