กลุ่มเกษตรก้าวหน้ารายละเอียดกลุ่มรายการสินค้าของกลุ่ม

ข้าวไรซ์เบอรี่

กิโลกรัมละ 70 บาท

ขาวดอกมะลิ 105

กิโลกรัมละ 50 บาท

ข้าวกล้องมะลิ

กิโลกรัม ละ 60 บาทข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายศุภณัฎฐ์ บุญอาจ 093-5235394, 097-1678794 [email protected]

ที่อยู่

349 หมู่ 6 ตำบล จรเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
340 22 GAP

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขายที่ตั้ง