กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 634
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวทับทิมชุมแพ
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

107 หมู่ 7 ตำบล สะแกโพรง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

สอบถาม / โทร

คุณ นางปรารถนา อุ่นจิตต์ / 085-4943250

อีเมล / ไลน์ไอดี

[email protected] /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน