วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 294
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 42
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

หมู่ ตำบล บ้านฝาง อำเภอ กระนวน จังหวัด ขอนแก่น

สอบถาม / โทร

คุณ นายจิตติ แสนโครต / 098-3212353

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน