วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน)(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่ม

กลุ่มดำเนินกิจกรรมผลิตข้าวอินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่โดดเด่นคือข้าวเหนียวแดง ซึ่งมีความหอม เหนียวนุ่มอร่อยกว่าข้าวเหนียวพันธุ์อื่นๆ เมื่อหุงเปรียบเทียบกัน และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่กำลังนิยม พร้อมทั้งให้ผลผลิตต่อไร่สูงรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางสาวอริย์ญดา ศรีสุวะ 0981033419 0981033419

ที่อยู่

180 หมู่ 12 ตำบล กุดเชียงหมี อำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
17 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Linkที่ตั้ง