กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเชียงเพ็ง(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางกล้วย ดวงคำ 081-5490381

ที่อยู่

42 หมู่ 7 ตำบล เชียงเพ็ง อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
14 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง