เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม(อินทรีย์)รายละเอียดกลุ่มรายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายสายันต์ สีภานุ 085-2227553

ที่อยู่

หมู่ 10 ตำบล น้ำอ้อม อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
30 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebookที่ตั้ง