กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติศรีฐาน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 762
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวเหนียวกข6
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

100 หมู่ 1 ตำบล ศรีฐาน อำเภอ ป่าติ้ว จังหวัด ยโสธร

สอบถาม / โทร

คุณ นางกนิษฐา จันใด / 099-0213818

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน