กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิดรายละเอียดกลุ่ม

ริเริ่มกลุ่มโดย นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว จากการปลูกข้าวโดยระบบอินทรีย์ที่ได้รับจากสมาชิกมาส่งออก และทำเป็นผลิตภัณฑ์รายการสินค้าของกลุ่ม

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์

ข้าวหอมมะลิขัดขาวอินทรีย์

ข้าวกล้องมิตรภาพข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นางสาวณัฏฐา เผือกแก้ว 091-5249524 [email protected] 0915249524

ที่อยู่

9 หมู่ 9 บ้านผักบุ้ง ตำบล นาหนองไผ่ อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
1,810 73 Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Link

ปริมาณข้าวพร้อมขายที่ตั้ง