กลุ่มจูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัดรายละเอียดกลุ่ม

รับซ์้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรภายในกลุ่ม ภายใต้การนำของ นายไกรยุทธ แสวงสุข


รายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายไกรยุทธ แสวงสุข 083-9059877, 096-9275369

ที่อยู่

1/1 หมู่ 7 บ้านนาบัว ตำบล นาบัว อำเภอ เมือง จังหวัด สุรินทร์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
332 20 อินทรีย์

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

10,000

ที่ตั้ง