กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทยรายละเอียดกลุ่ม

จัดตั้งขึ้นจากการ รวมกลุ่มและนำโดยผู้ใหญ่บ้าน นางกัญญา อ่อนศรี โดยกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิกเพื่อทำการแปรรูปและส่งออก


รายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายนิยาย ตำสารี, างกัญญา อ่อนศรี 062-2351776,0872557447

ที่อยู่

24 หมู่ 10 ตำบล ทมอ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
595 35 PGS, Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

25,000

ที่ตั้ง