กลุ่มเกษตรธรรมชาติทมอ(โดนเลงใต้)รายละเอียดกลุ่ม

ริเริ่มเข้าร่วมกลุ่มและเข้าโครงการนีชมาเก็ตในปี 2559 ขายข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับผู้มาติดต่อโดยตรง อาทิ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด เป็นต้น


รายการสินค้าของกลุ่มข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายทองมา เปรียงยิ่ง 089-0863136

ที่อยู่

20 หมู่ 12 บ้านโดนเลงใต้ ตำบล ทมอ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
135 14 Organic thailand

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook

ปริมาณข้าวพร้อมขาย

30,000

ที่ตั้ง