กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้(GAP)รายละเอียดกลุ่ม

เป็นกลุ่มเกษตรกรในนเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยได้รวมกลุ่มกันในปี 2557 จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพื่อซื้อโรงสีข้าวและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมารายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

มะลินิลสุรินทร์ (สูญญากาศ)

1กิโลกรัม ราคา 100 บาท

มะลินิลสุรินทร์ (สูญญากาศ)

1 กิโลกรัม ราคา 100บาทข้อมูลติดต่อ

ติดต่อ โทร Email Line ID
นายสุพรรณ แก้วเกิด 087-2482928 [email protected] 0872482928

ที่อยู่

53 หมู่ 9 ตำบล ดงครั่งใหญ่ อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัด ร้อยเอ็ด

ข้อมูลการผลิต

พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) จำนวนสมาชิก (ราย) มาตรฐานที่ได้รับรอง
1,174 17 GAP, GI, GI-EU

เว็บไซต์ของกลุ่ม

Website Facebook
Facebook Linkที่ตั้ง