วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง

image

เป็นการรวมกลุ่มกันจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องราคา จึงได้รวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อความอยู่รอด โดยการนำของ อาจารย์นันทวัฒธ์ ไชยมงคล
มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

32 หมู่ 6 ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง

สอบถาม / โทร

คุณ นายนันทวัตธ์ ไชยมงคล / 080-6726453, 088-2523838

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน