กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง

image

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองมือพะโคะและข้าวสาลีในฤดูแล้งหลังนา ผลผลิตของข้าวและข้าวสาลี นอกจากไว้บริโภคแล้ว ได้นำไปจำหน่ายให้โครงการหลวง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 461
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 92
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวบือพะโดะ
  • ข้าวบือวา
  • ข้าวบือเนอมู
  • บือชอมี
  • บือโช

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

87 ม.2 ต.แม่ริม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สอบถาม / โทร

คุณ นายอำนาจ ภูวินสกูล / 093-1460534

อีเมล / ไลน์ไอดี

- /

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน