ติดต่อ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

ที่ตั้ง

เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์

+66 2561 4970

Success/Error Message Goes Here
ด้านบน