ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ


ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ที่ตั้ง & แผนที่

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
เลขที่ 50 เกษตรกลางบางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
Email :
Facebook :
รายชื่อเจ้าหน้าที่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อ โทรศัพท์ Email