บ้านไร่ต้นฝัน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บ้านไร่ต้นฝัน

image

ที่หมู่บ้านนาไผ่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ท่ามกลางวงล้อมของขุนเขา มีครอบครัวขี้โรคครอบครัวหนึ่ง ตั้งใจจะปลูกอาหารพื้นๆ ที่เราต้องกินกันทุกวัน ให้ดีต่อสุขภาพของพวกเราจริงๆ เราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสานวิถีเกษตรอินทรีย์ปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกผลไม้ เครื่องเทศสมุนไพร เพื่อพวกเราจะได้กินของดีๆ ไม่มีสารเคมี ไม่ต้องใช้เงินซื้อหา

 

ผลิตภัณฑ์จากข้าวที่จำหน่ายนั้น บ้านไร่ต้นฝันยังสร้างสินค้าข้าวให้เป็นชุดของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ข้าวที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจากการรวมคุณประโยชน์ข้าวแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

 

ลิ้งค์ : https://www.baanraitonfun.com/

ด้านบน