ร้านกรีทเนท

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ร้านกรีทเนท

image

ร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์จากการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์กรีนเนท ที่นอกจะสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ยังให้ความรู้เรื่องของการทำสินค้าอินทรีย์ และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ซื้ออีกด้วย 

ลิ้ง : http://www.greennet.or.th/product/rice

FB : https://www.facebook.com/Green-Net-Organic-139944379380437/?ref=timeline_chaining

ด้านบน