Thai Trade

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

Thai Trade

image

Thai Smart Farmers Promotion จากท้องนา… ส่งตรงถึงผู้บริโภค
โครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร ในการเป็นสื่อกลางให้กับผู้ขายซึ่งเป็นเกษตรกรไทยกับผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านการซื้อขายออนไลน์ สินค้าข้าวของทางเว็บไซด์จะเป็นข้าวโภชนาการสูง ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวมันปู และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่ดี และปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ลิ้งค์ https://www.thaitrade.com

ด้านบน