Top Thai Rice สุดยอดข้าวไทย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

Top Thai Rice สุดยอดข้าวไทย

image

กลุ่มเกษตรกรไทยจากหลากหลายจังหวัดร่วมขายข้าวพันธุ์ท้องถิ่น(ข้าวGI) โดยมีมาตรฐานรองรับทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล

ลิ้งค์ : http://topthairice.com/
FB : https://www.facebook.com/topthairice

ด้านบน